Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > > Zápis dětí do Mateřské školy Hospříz

 

Výsledek přijímacího řízení na školní rok 2021/2022

MŠ přijetí.pdf

 

 

Zápis dětí do Mateřské školy Hospříz

Datum konání: 

14.5.2021

Vážení rodiče,

informuji Vás, že zápis do Mateřské školy Hospříz proběhne letos vzhledem k mimořádnému opatření bez osobní účasti dětí a minimalizace osobní účasti zákonných zástupců. V postupu se řídím doporučením MŠMT ze dne 3. 4. 2020. 

 • Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2021 pěti let věku.
 • Doba termínu zápisu je stanovena od 3. května do 14. května 2021 (poslední den pro podání přihlášky)
 • pátek 14. května 2021 (ředitelka MŠ Ivana Bočková bude v MŠ přítomna od 9:00 do 12:00 hod); mob.: 725 378 623

Dokumenty k zápisu

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ

     Zadost o prijeti ditete.docx

 • Přihláška do MŠ

     Prihlaska ditete k zapisu do MS.pdf

 • Přihláška ke stravování

     Prihlaska ke stravovani.pdf

 • Doložení řádného očkování dítěte (doložit kopii očkovacího průkazu)

     Cestne prohlaseni k ockovani.docx

 

Odevzdání přihlášky

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou a podepsanou přihlášku doručit následujícími způsoby s tím, že preferovány jsou body 1 až 3

 1. do datové schránky školy (škola má svou datovou schránku ID: eqt9sk)
 2. e-mailem (skolka@hospriz.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
 3. poštou na adresu: MŠ Hospříz 31, 377 01 Jindřichův Hradec (vše vložit do obálky s nápisem „Zápis“)
 4. vyplněné tiskopisy vhodit do poštovní schránky na budově u vchodu do MŠ
 5. osobní podání: ve výjimečném případě může být se zákonným zástupcem domluveno telefonicky (mob.: 725 378 623) osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte v prostorách školy

Kritéria k přijetí

Zdravotní způsobilost dle § 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. (Netýká se neočkovaného dítěte, které vykonává povinné předškolní vzdělávání).

 Přednostní přijetí dětí :

 • Děti s povinnou předškolní docházkou a děti s odkladem školní docházky

 Kritéria:

trvalý pobyt dítěte

10 bodů

trvalý pobyt mimo obec

5 bodů

věk dítěte k 30. 8. 2021    2 roky

1 bod

                                             3 roky

6 bodů

                                             4 roky

8 bodů

                                             5 let

10 bodů

MŠ navštěvuje sourozenec

5 bodů

dítě se hlásí k celodennímu provozu v MŠ

10 bodů

 

 

   Žádost s příslušnými doklady doručte ředitelce MŠ Hospříz nejpozději v den zápisu.

 

V Hospřízi dne 15. 3. 2021                                           Ivana Bočková

                                                                                      ředitelka MŠ