Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vyhlášky, zákony

Obecně závazné vyhlášky obce

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Obecně závazné vyhlášky obce 

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška o místních poplatcích.pdf 1.1.2016
Vyhláška o pohybu psů.pdf 31.12.2015
Příloha č.1 k vyhlášce o pohybu psů.pdf 31.12.2015
Vyhláška o nakládání s odpady.pdf 10.4.2015
Vyhláška o zhodnocení pozemku.pdf 1.3.2011
Vyhláška - Požární řád obce.pdf 1.10.2011
Vyhláška, kterou se stanoví školský obvod 4. ZŠ.pdf 1.4.2017
Vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf 1.1.2020
Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf 1.1.2020
Vyhláška o nočním klidu.pdf 1.7.2021