Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vyhlášky, zákony

Obecně závazné vyhlášky obce

Platné obecně závazné vyhlášky obce 

Vyhláška č.1/2023 o místním poplatku ze psů
Vyhláška č. 2/2023 o místním poplatku za obecní sytém odpadového hospodářství
Vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Vyhláška č. 1/2021 o nočním klidu
Vyhláška č. 3/2015 o pohybu psů

Příloha č.1 k vyhlášce 3/2015 o pohybu psů

Vyhláška č. 1/2017 o stanovení školského obvodu 4. ZŠ

 Vyhláška č. 2/2011 Požární řád obce

  

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

 

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací