Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Novější 1

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie pro obec Hospříz

Oznámení e.on-page-001.jpg

čísla popisná-page-001.jpg


Publikováno včera v 12:47

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)

Upozornění - ořez dřevin.pdf


Publikováno 18. 1. 2021 14:27

Upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Informace k dani z nemovitosti.pdf


Publikováno 5. 1. 2021 14:40

COVID-19; aktuální informace pro občany

covid_vs._chripka_1_-page-001.jpg

covid_vs._chripka_1_-page-002.jpg

letak MZ - Co Kdyz - pojmy-page-001.jpg

letak MZ - Co Kdyz - Priznaky-page-001.jpg

letak MZ - Co Kdyz -C -page-001.jpg

letak MZ - Co Kdyz -C--page-001.jpg

covid vs. chřipka

leták MZ Pojmy

leták MZ Příznaky

leták MZ Co když mám pozitivní výsledek

leták MZ Co když mám negativní výsledek


Publikováno 26. 10. 2020 12:05

Provozujete kotel na pevná paliva? Pozor, revize není kontrola.

Revize a kontrola kotle jsou pojmy, které jsou často zaměňovány. Přitom mají odlišný cíl, metody provedení, výstupy, zákonné lhůty a provádějí je osoby s odlišnými oprávněními. Pokud si objednáte revizi kotle a provede ji revizní technik kotlů, nesplnili jste zákonnou povinnost pravidelné kontroly kotle a hrozí vám pokuta až do výše 20 tisíc korun.

                      

Kontroly kotlů

Každý provozovatel kotle na pevná paliva má zákonnou povinnost nechat každé tři roky zkontrolovat jeho technický stav. Jelikož se tato povinnost týká všech zdrojů spalujících pevná paliva s celkovým příkonem 10 kW a vyšším, které jsou napojené na soustavu ústředního vytápění, vztahuje se tato povinnost i na některá krbová kamna a krby s teplovodní vložkou.

Cílem pravidelných kontrol kotlů je minimalizace dopadu jejich provozu na životní prostředí. Kontroly kotlů primárně nesouvisí s bezpečností jejich provozu. Jedná se o vizuální kontrolu, nikoliv o měření. Zkoumá se celistvost a těsnost kotle, řídicí jednotka, regulace a havarijní termostat, podávací zařízení a sklad paliva, i co a jak se v kotli spaluje. Kontroloři jsou povinni poskytnout poradenství a doporučit postupy k vylepšení stávajícího stavu. Výstupem z kontroly je doklad o provedení kontroly (Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva), který může obsahovat doporučení týkající se bezpečnosti provozu, nicméně nesmí přerušit či ukončit provoz kontrolovaného zařízení. Tento doklad je nutné uschovat a na požádání předložit obecnímu úřadu s rozšířenou působností.

Kontroly kotlů mohou podle zákona o ochraně ovzduší provádět pouze fyzické osoby proškolené výrobcem daného kotle, který jim udělil oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Zákon tyto osoby označuje jako odborně způsobilé osoby (OZO). V lednu 2020 byla spuštěna on-line databáze OZO na adrese https://ipo.mzp.cz/. Po zadání adresy provozovatele dle občanského průkazu, okruhu vzdálenosti, ve kterém chceme OZO vyhledat, výrobce, typu, značky a modelu kotle lze nalézt oprávněnou osobu s co nejmenší dojezdovou vzdáleností, od které se odvíjí i cena. Finanční limit pro částku za provedení kontroly je stanoven vyhláškou Ministerstva životního prostředí a činí u kotlů a topidel bez regulační jednotky 1 585 Kč a u zdrojů s regulační jednotkou 1 848 Kč bez DPH.

 

Revize kotlů

Revize kotlů nemají nic společného se zákonnými pravidelnými kontrolami podle zákona o ochraně ovzduší  a běžných kotlů v domácnostech se netýkají.

Revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba, která k této činnosti získala osvědčení u Technické inspekce České republiky (TIČR). Takové osoby vlastní „kulaté“ razítko s označením „revizní technik kotlů“. Toto razítko je automaticky neopravňuje k provádění pravidelných povinných kontrol kotlů.  

Revize kotlů spočívající především v tlakové zkoušce či zkoušce těsnosti. V případě, že revizní technik zjistí závažné nedostatky z pohledu bezpečnosti provozu, je oprávněn používání tohoto zařízení do odstranění zjištěných nedostatků zakázat.

 

Bezplatně vám poradí v Energy Centre České Budějovice

Pokud máte k této problematice dotazy, nebo pokud plánujete výměnu tepelného zdroje, stavbu či rekonstrukci domu, zvažujete možnost získání dotací a využití obnovitelných zdrojů energie, bezplatně a komerčně nezávisle vám poradí v poradenském středisku Energy Centre České Budějovice. Na osobní konzultaci se můžete objednat na tel. č. 387 312 580, 773 124 580 nebo na bezplatné lince 800 38 38 38. Odkaz na vkládání písemných dotazů naleznete na www.eccb.cz. Aktivity Energy Centre České Budějovice jsou financované z rozpočtu Jihočeského kraje.

 

Energy Centre České Budějovice, z. s.
www.eccb.cz
náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 370 01 České Budějovice

 

Hodiny pro veřejnost:

pondělí, středa: 8:00 - 17:00 hod.

úterý, čtvrtek: 8:00 - 14:00 hod.

pátek: 8:00 - 12:00 hod.

Jiný termín návštěvy možný po předchozí dohodě.

 

Publikováno 10. 6. 2020 7:16

DESATERO jak přežít na (jiho)českých silnicích, aneb s humorem a Rudou Pivrnecem o vážných

https://www.youtube.com/watch?v=_fPljO_oy0g


Publikováno 31. 1. 2020 8:21

Povinné "čipování" psů

Letak_k_cipovani_psu.pdf


Publikováno 2. 9. 2019 7:29

STARÉ SKLO DO NOVÝCH TAŠEK!

STARÉ SKLO DO NOVÝCH TAŠEK!

 

Naše obec se zapojila do projektu Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., jehož cílem je zlepšení třídění skla v domácnostech. Díky tomu obdržíte zdarma do Vašich domovů novou zelenou tašku pro třídění skleněných odpadů. 

            Samotný projekt je jednorázový a je určen pro oblasti, kde je zaveden tzv. individuální sběr papíru a plastů. Jde o způsob třídění zmíněných dvou komodit do třídících nádob umístěných přímo u domů nebo do barevných pytlů.

            Cílem tohoto ověřovacího projektu je zvýšení množství vytříděného skla v kontejnerech, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v okolí Vašeho bydliště. Ve své domácnosti tak budete moct sbírat sklo do zdarma dodané tašky. Takto sbírané sklo pak vhazujte do zelených kontejnerů instalovaných v naší obci. Spolu s taškami obdržíte také informační leták s informacemi o správném třídění skla v domácnostech.

            V průběhu roku 2019 pak budou navíc vybrané domácnosti dotazovány formou krátkého dotazníku, a to za účelem ověření míry jejich zapojení do třídění skleněných odpadů.

 

Jak získáte novou tašku?

Při platbě poplatku za odpady na rok 2019 na OÚ Hospříz.

 

Proč má smysl třídit sklo?

            Sklo, jako obalový materiál, patří k těm nejlépe recyklovatelným a lze jej recyklovat prakticky donekonečna. Starým sklem se dá nahradit až 65 % sklářských písků, přičemž hlavní výhodou výroby nového skla ze starého je velká úspora energie, která může činit až 90 % oproti výrobě z vytěžených sklářských písků.

            Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí lahve na minerálky, pivo apod. Z tabulového skla se pak opět vyrábí nové tabulové sklo. A z odpadního skla se ve specializovaných továrnách vyrábí tepelné izolace – skelná vata a tzv. pěnové sklo, což je materiál, který je vhodný jako izolační zásyp okolo domů, nebo jako izolace základové desky místo kamenného štěrku. Nadrcené sklo se může použít i bez nutnosti tavení jako přísada do speciálních druhů betonů a brusných hmot.

 

Do kontejneru na sklo patří

Do kontejneru na sklo nepatří

barevné a čiré sklo

keramika a porcelán, sklokeramika

lahve od vína, jiných alkoholických i nealkoholických nápojů

zrcadla, autosklo, drátované sklo atd.

tabulové sklo z oken nebo dveří

varné a laboratorní sklo

zavařovací sklenice, skleněné nádoby, apod.

zlacené či pokovené sklo

 

Sklo_tasky_foto_ilustracni.png

 

 

 


Publikováno 7. 3. 2019 9:07

Kůrovcová kalamita a jak ji řešit + informace o dotačních možnostech na hospodaření v lesí

Městský úřad Jindřichův Hradec, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů, Vás v přílohách informuje o nastalé situaci v lesích, konkrétně kůrovcové kalamity a též dotačních možnostech pro vlastníky lesů. Jedná se především o informace pro vlastníky lesů.

  

http://www.silvarium.cz/sklad/Kalamitni_kurovcove_desatero_A4.pdf

http://eagri.cz/public/web/file/578625/TZ_Kurovci_2018___priloha_2___letak.pdf

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/metodicke-prirucky-pro-zadatele-o.html

https://www.jh.cz/cs/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-zivotniho-prostredi/informace-pro-vlastniky-lesu.html

 

Kalamitní kůrovcové desatero.pdf

 

Kůrovci - vážná hrozba pro smrkové lesy.pdf

 

Prirucka___Lesy.pdf

 

Metodická informace.docx

 

Vaztak_Aktiv_UKZ_SCAN_Nařízení_ÚKZÚZ.pdf

 

Vaztak_Les_UKZ_SCAN_Nařízení_ÚKZÚZ.pdf


Publikováno 2. 8. 2018 8:14

BEZPLATNÁ INSOLVENČNÍ PORADNA V JINDŘICHOVĚ HRADCI

BEZPLATNÁ INSOLVENČNÍ PORADNA V JINDŘICHOVĚ HRADCI

 

 

Bez názvu.jpg

 


Publikováno 15. 3. 2018 13:32

Novější 1