Zřizovací listina zásahové jednotky obce Hospříz. - ZLZJ.pdf

Členové zásahové jednotky:
- Martin Novák (velitel, strojník)
- Petr Tvrdý (velitel, strojník, obsluha motorových pil)
- Petr Janák (velitel)
- Martin Míka (strojník)
- Jaroslav Jirků (strojník)
- Jan Babický (strojník)
- Martin Lyčka (strojník, technik ochrany obyvatelstva)
- David Veselý
- Jiří Málek
- Daniel Parolek

Lékařský posudek člena jednotky. - Lékařský posudek.doc

 

Odborná příprava:

Znalosti pro funkci hasič.pdf

Znalosti pro funkci strojník.pdf

Znalosti pro funkci technik ochrany obyvatelstva.pdf

Znalosti pro funkci velitele jednotky.pdf

Teze pro funkci hasič.pdf

Teze pro funkci strojník.pdf

Teze pro funkci velitele družstva.pdf

Základní odborná příprava členů dobrovolné jednotky.pdf

Zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany.pdf

Řád výkonu služby v jednotce požární ochrany.pdf

Signály pro dopravu vody.pdf

Výcvik s hadicemi.pdf

Základní lanové techniky - uzly.pdf

Řád strojní služby.pdf

Zkouška požárního čerpadla.pdf

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku.pdf

Další metodické předpisy pro činnost jednotky požární ochrany najdete na stránkách:

http://metodika.cahd.cz/#cvicebni rad

http://www.cahd.cz/

https://www.hasici-vzdelavani.cz/

http://www.hzscr.cz/hzs-jihoceskeho-kraje.aspx

 

Pravidla a postupy při povodních:

PRAVIDLA ZÁKLADNÍ HYGIENY PO ZÁPLAVÁCH.doc

Doplnění pravidel základní hygieny po záplavách.doc

Leptospiróza.doc

Postup při sanaci zatopené studny.doc

 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.hospriz.cz

Registrujte se zde

Pracoviště Czech POINT je zřízeno na Obecním úřadě Hospříz

Občan zde může získat ověřené výstupy :

výpis z rejstříku trestů
výpis bodového hodnocení řidičů
výpis z obchodního rejstříku
výpis ze živnostenského rejstříku
výpis z katastru nemovitostí

Pracoviště přístupno dle hodin pro veřejnost obecního úřaduhttp://www.ochrance.cz/letak poradna.jpg

Jak třídit

 

www.portal.gov.cz

17. 10. Hedvika

Zítra: Lukáš

Stránky se v současné době aktualizujíČEVAK leták.jpg

Návštěvnost stránek

105223