SDH Hospříz, registrační číslo 313127

   Sbor dobrovolných hsičů Hospříz byl založen v roce 1945. V dnešní době čítá 52 členů. Sbor pořádá pravidelně pouťovou zábavu a od roku 2003 pořádají soutěž v požárním útoku jako memoriál Ladislava Maršíka. Spolu s mysliveckým sdružením "ROKLE" o.s. Hospříz pořádají Hasičsko-myslivecký bál. Zúčastňují se hasičských soutěží. Spolupracují při hašení požárů spolu s profesionálními hasiči z Jindřichova Hradce. Pomáhali při likvidaci povodňových škod při jarní povodni v roce 2006 v Jindřichově Hradci. Aktivně se zúčastňují při pořádání dětského dne v Hospřízi.

 

Stanovy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.pdf

 

Jednací a volební řád Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.pdf

 

Organizační řád Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.pdf

 

Seznam členů SDH k 31_12_2016.pdf

 

Živnostenské oprávnění a koncese.pdf

 

Registrace DIČ.pdf

 

  

Odkaz na oficiální internetové stránky SH ČMS 

 

Odkaz na oficiální internetové stránky OSH ČMS Jindřichův Hradec 

 

 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.hospriz.cz

Registrujte se zde

Pracoviště Czech POINT je zřízeno na Obecním úřadě Hospříz

Občan zde může získat ověřené výstupy :

výpis z rejstříku trestů
výpis bodového hodnocení řidičů
výpis z obchodního rejstříku
výpis ze živnostenského rejstříku
výpis z katastru nemovitostí

Pracoviště přístupno dle hodin pro veřejnost obecního úřaduhttp://www.ochrance.cz/letak poradna.jpg

Jak třídit

 

www.portal.gov.cz

17. 10. Hedvika

Zítra: Lukáš

Stránky se v současné době aktualizujíČEVAK leták.jpg

Návštěvnost stránek

105223