Historie obce Hospříz

Obec Hospříz byla založena ve druhé čtvrtině 13. století. Původní název Gottfriedschlag (Gotfridova paseka), později Köpferschlag a česky Hospříz. Základní jméno Hospříz vzniklo z německého Gotfried ještě před změnou g v h ve 13. století.

Četné zmínky o Hospřízi uvádí archivář Teplý v Dějinách Jindřichova Hradce hlavně z 15. století, kde například uvádí, že Hospříz byla součástí panství hradeckého.

Počet obyvatel se v 19. století pohyboval kolem třech set.

Česká škola byla otevřena 1. září 1945 a první učitelkou byla Anna Vopátková. V roce 1950 na její místo nastupuje Stanislav Matoušek, který zde učil až do jejího uzavření v roce 1966.

V Hospřízi fungoval lihovar, který si vybudovali občané před II. světovou válkou. Po dosídlení si čeští dosídlenci založili lihovarnické družstvo. V roce 1948 však dochází k jeho znárodnění a přechází do Škrobárny Havlíčkův Brod. Od roku 1963 si lihovar pronajala Fruta n.p., která tento zlikvidovala.

V roce 1957 se zakládá zemědělské družstvo, které se v roce 1961 slučuje s Otínem, Kačlehami a Hrutkovem. V roce 1976 dochází pak k dalšímu sloučení JZD s Blažejovem a s osadami Malý Ratmírov, Dvoreček, Oldřiš a Mutiněves.

Koncem šedesátých let dochází k velké výstavbě bytových domů. V osmdesátých letech pak k výstavbě rodinných domů. V dnešní době dochází k nové větší výstavbě rodinných domů dle ÚPO.

 

 

 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.hospriz.cz

Registrujte se zde

Pracoviště Czech POINT je zřízeno na Obecním úřadě Hospříz

Občan zde může získat ověřené výstupy :

výpis z rejstříku trestů
výpis bodového hodnocení řidičů
výpis z obchodního rejstříku
výpis ze živnostenského rejstříku
výpis z katastru nemovitostí

Pracoviště přístupno dle hodin pro veřejnost obecního úřaduhttp://www.ochrance.cz/letak poradna.jpg

Jak třídit

 

www.portal.gov.cz

16. 10. Havel

Zítra: Hedvika

Stránky se v současné době aktualizujíČEVAK leták.jpg

Návštěvnost stránek

105222